ESL星际2韩服周赛第二周决赛 Astrea(P) vs Solar(Z) 2020 [虚空之遗] PvZ #第14156集#

视频PvZ 星际2虚空之遗 ESL星际2韩服周赛第二周决赛 Astrea(P) vs Solar(Z) 2020 [虚空之遗] PvZ

 


加入【星际争霸2爱好者QQ群】: 639179603
欢迎观看星际2对战视频,Good luck and have fun! (GL,HF)
双方种族:PvZ
游戏版本:星际争霸2虚空之遗
ESL Pro Tour Open Cup 星际2韩服周赛 #2 决赛 Astrea(P) vs Solar(Z)0 个评论

要回复文章请先登录注册