StarCraft2 IEM11上海站16强Elazer vs PuCK 2016 [虚空之遗] #第9908集#

视频星际2虚空之遗 StarCraft2 IEM11上海站16强Elazer vs PuCK 2016 [虚空之遗]

 


加入【星际争霸2爱好者QQ群】: 639179603
欢迎观看星际2对战视频,Good luck and have fun! (GL,HF)
比赛年份:2016
游戏版本:星际争霸2虚空之遗
参与媒体:哥斯拉电台
赛事:IEM
IEM11上海站16强Elazer vs PuCK0 个评论

要回复文章请先登录注册

友链联系:QQ