StarCraft2 SPL2015R4 SGK.BrAvO vs SKT.Dark TvZ-1 2015 [虫群之心] TvZ #第7234集#

视频TvZ 星际2虫群之心 StarCraft2 SPL2015R4 SGK.BrAvO vs SKT.Dark TvZ-1 2015 [虫群之心] TvZ加入【星际争霸2爱好者QQ群】: 639179603
欢迎观看星际2对战视频,Good luck and have fun! (GL,HF)
赛事:SPL
双方种族:TvZ
赛事:SPL2015
比赛年份:2015
参与媒体:豪斯
参与媒体:哥斯拉电台
游戏版本:星际争霸2虫群之心
SPL2015R4 SGK.BrAvO vs SKT.Dark TvZ-10 个评论

要回复文章请先登录注册